Vannløselige vs fettløselige stoffer

Publisert:

Det snakkes mye om vannløselige og fettløselige stoffer. Men hva er egentlig forskjellen?

Molekyl-bilde

Både vannløselige og fettløselige stoffer kan gi den samme effekten. Forskjellen er at de vannløselige stoffene ikke akkumuleres i kroppen, men skilles ut via nyrene og urinen – i motsetning til fettløselige stoffer som akkumuleres i kroppen og dermed blir lagret. Derfor har fettløselige stoffer en definert maksgrense, mens vannløselige ikke har det.

Virkestoffet i Medox er rene antocyaner fra skallet på viltvoksende blåbær og solbær. Antocyaner er ekstra virkningsfulle antioksidanter – et næringsstoff som er vannløselig og dermed ikke blir værende i kroppen.

Vi kan vise til omfattende vitenskapelig forskning ved flere universiteter og universitetssykehus rundt om i hele verden, som entydig viser at antocyaner på tross av sin unike biologiske effekt har vist seg i studier å ikke gi bivirkninger hos deltagerne.

Hva er antioksidanter og hva gjør de?

Antioksidanter er stoffer som hemmer skadelig oksidativt stress i kroppen, for eksempel oksidasjoner som skader cellemembranen eller cellenes DNA. Både vitaminer og antocyaner er antioksidanter. Det samme er kjemiske stoffer som finnes i kroppen, som for eksempel  proteiner, karotenoider, peptider, enzymer og flavonoider.

Det er viktig å huske på at antioksidanter er et samlebegrep som inkluderer en hel rekke stoffer med ulike virkninger på kroppen. Mens noen antioksidanter, som for eksempel vitamin C og vitamin E nøytraliserer reaktive molekyler direkte, bidrar andre antioksidanter, som antocyaner, med molekyler som stimulerer eller på annen måte bidrar til å styrke cellenes eget antioksidantforsvar.

Hva er oksidativt stress?

Oksidativt stress er betegnelsen på det som skjer i kroppen hvis antioksidanter ikke klarer  å uskadeliggjøre frie radikaler eller andre reaktive oksygenforbindelser.

Oksidativt stress er en kjemisk reaksjon der elektroner blir overført fra friske molekyler og over til andre, oksiderende stoffer. Oksidativt stress kan skape skadelige kjedereaksjoner som i verste fall kan skade kroppens celler.

Frie radikaler og andre reaktive oksygen- og nitrogenforbindelser dannes når kroppen forbrenner mat som vi har spist. Også ulike sykdommer, røyking, miljøgifter, medikamenter, alkohol og stråling fremmer danning av disse stoffene. Hvis slike reaktive molekyler ikke elimineres eller nøytraliseres av antioksidanter, inntreffer tilstanden oksidativt stress.

Et helt naturlig kosttilskudd

Medox inneholder høye doser antocyaner, som kan bidra til å styrke immunforsvaret og hjelpe kroppen med å beskytte seg selv mot oksidering (en reaksjon som angriper kroppens celler). Det er ingen kunstige tilsetningsstoffer i Medox, kun rene antocyaner fra skallet på viltvoksende blåbær og solbær. Ettersom antocyaner er vannløselige, er de også helt ufarlige fordi kroppen skiller ut alt den ikke bruker.

Du kan dermed trygt ta det norske blåbærproduktet Medox, som blant annet kan være godt for immunforsvaret, blodsirkulasjonen og synet, i tillegg til å kunne lindre forkjølelse og ømme og stive muskler og ledd.

Medox selges i dag i hele 32 land, og vi vil fortsette å jobbe for å bedre folkehelsen rundt om i hele verden.

Hanaveien 4-6
4327 Sandnes