Økt dosering kan gi bedre effekt

Anbefalt dosering er 1-2 kapsler per dag.

Start gjerne med 2 kapsler daglig for enda
bedre effekt. Kapslene svelges med vann
(ikke melkeprodukter). Ved hard trening
eller helseutfordringer kan man ta
2-4 kapsler daglig.