Hva er placeboeffekt?

Placebo, som kommer fra latin og betyr ‘jeg skal behage’, benyttes mye innen medisin og medisinsk forskning. Vi skal se litt nærmere på dette, samt effekten av forventninger – også kjent som placeboeffekt.

En enkel definisjon på placeboeffekt er at det er enhver behandlingseffekt som kommer av at pasienter tror at behandlingen virker. Det er altså den målbare, observerbare eller følte bedringen i helse, uten at det har blitt utført noen form for virkelig medisinsk behandling. Begrepet «placeboeffekt» har vært i bruk siden 1780-tallet.

Bruk av placebo

Placebo betegner ofte en sukkerpille, altså en virkningsløs pille, en gest eller et ord, en etterligning av medisinsk utstyr uten virkning eller et kirurgisk narre-inngrep. Ingen av disse har en målbar medisinsk effekt, men har som formål å kunne studere placeboeffektens innflytelse. Dette gjøres gjerne i forbindelse med forskning, for eksempel av legemidler eller naturmidler.

Historien om placebo

Omtrent 400 år før Kristus sa Platon: «Å være opptatt av helsen er den største hindring for et godt liv». Mange tenker at den greske filosofen og matematikeren hadde samme tanker som de som forsker på placeboeffekt i dag – at dersom du ikke bekymrer deg for helsen, vil du holde deg frisk.

Placebo ble først et omtalt tema på 1950-tallet da amerikaneren Henry K. Beecher skrev en artikkel om emnet med tittelen «The Powerful Placebo». I artikkelen fra 1955 hevder Beecher at placeboeffekten er reell etter å ha evaluert en rekke kliniske studier. I studiene deltok over 1000 pasienter, og på bakgrunn av dette kunne han påstå at placeboeffekten har en betydelig positiv effekt på pasienter.

Ifølge Beecher er det en viss type mennesker, «placebo responders», som reagerer ekstra positivt på placebobehandling. Konklusjonene hans har blir mye omdiskutert opp gjennom årene, og fra 90-tallet ble det skrevet mange artikler og bøker om placeboeffekt sett både fra et medisinsk og psykologisk standpunkt. Bruken av placebo og størrelsen av placeboeffekt har vært temaer for diskusjoner de seneste årene.  

Behandling som gjør deg friskere, virker?

Mange syns det er ulogisk å si at helsen kan forbedres av noe som ikke virker, og det finnes flere eksempler på placeboeffekt. Likevel mener de at en behandling som gjør deg friskere, er en behandling som virker.

Denne tilsynelatende selvmotsigelsen løser placeboforskning ved å si at det finnes to virksomme elementer i alle behandlingssituasjoner. Det første elementet er selve behandlingen. Det andre er prosessene som pasienten selv setter i gang gjennom forventninger til behandlingen.

Hanaveien 4-6
4327 Sandnes