KAN BLÅBÆR BIDRA TIL Å FOREBYGGE DEMENS?

Stadig oppdages nye områder hvor blåbær har en gunstig virkning på helsen vår. Men skjuler de små, mørke bærene enda en hemmelighet? Kan de også bidra til å forebygge demens?

Par holder i hånden

Universitetssykehuset i Stavanger har fått 9 millioner kroner for å undersøke om blåbærtilskuddet Medox kan bidra til å forebygge demens.

Blåbær er nemlig proppfulle av antocyaner, en spesiell type antioksidanter som kan hjelpe kroppen vår på flere områder.

Tidligere forskning har vist at antocyaner blant annet kan bidra til å styrke immunforsvaret, hjelpe med å opprettholde en god kolesterolbalanse og et godt blodtrykk, samt stimulere blodomløpet.

Disse pengene gir oss mulighet for å bygge videre på våre egne og andres lovende resultater med antocyaner

Nå skal det altså forskes på om antocyaner også kan bidra til å forebygge demens. Det er forskere ved SESAM, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin ved Universitetssykehuset i Stavanger, som skal gjennomføre prosjektet.

Undersøker effekten på hukommelsen

Prosjektet har fått navnet Anthocyanins: A new approach to prevention of dementia? (Antocyaner: En ny tilnærming til forebygging av demens?). Det ledes av forskningssjefen ved SESAM, Dag Årsland.

– Disse pengene gir oss mulighet for å bygge videre på våre egne og andres lovende resultater med antocyaner. For første gang kan vi undersøke om disse stoffene faktisk reduserer utviklingen av hukommelsesproblemer hos personer med økt risiko for demens, sier Årsland.

Et unikt blåbærtilskudd

Medox er et unikt produkt som består av rene antocyaner fra blåbær og solbær i høy konsentrasjon.

Produksjonen av blåbærtilskuddet er en høyteknologisk, patentert prosess basert på forskning ved Universitetet i Bergen. Kapslene fremstilles i norske fabrikklokaler på Hanabryggene i Sandnes.

Forskerne ved SESAM vil nå gjennomføre en placebokontrollert studie for å undersøke om antocyaner kan beskytte mot prosesser som kan være skadelig for hjernen.

Pasientene vil bli rekruttert fra SESAM og Akershus universitetssykehus, og blodprøvene vil bli undersøkt ved Karolinska Institutet i Sverige.

Klikk her for å lese mer om forskningen hos Stavanger universitetssykehus

Hanaveien 4-6
4327 Sandnes