Dame i bobil

Øynene: Vårt vindu mot verden

Øynene våre er fantastiske. De hjelper oss ikke bare med orienteringen. Hvis vi ser dårlig, er ikke bare sansningen begrenset, men også livskvaliteten. At øynene våre har det bra, er derfor svært viktig for vårt generelle velvære og for selve eksistensen vår.

Lynraske blikk

Øynene driver toppidrett. Friske øyne kan ta opp mer enn 10 millioner informasjonbiter per sekund og skille mellom 600 000 fargenyanser. I alt seks muskler jobber kontinuerlig for at øynene skal bevege seg nøyaktig mot retningen vi ser i. Hver dag blir de aktive ca. 100 000 ganger – livet ut. Utrolig, ikke sant?

Å se er å forstå

Synet utgjør mer enn 80 prosent av sanseinntrykkene våre. Synsevnen utvikles allerede i morslivet. Etterpå må vi lære oss hvordan synet fungerer. I våre første leveuker har vi bare et uskarpt inntrykk av verden, og kan da bare se ting som befinner seg inntil 20 til 25 cm rundt oss. Dette tilsvarer omtrent avstanden til mors ansikt når hun holder babyen i armene.

Ved 4 måneders alder begynner barnet å skille mellom farger. Men det er først etter fem til åtte måneder vi lærer å se tredimensjonalt. Da klarer vi for første gang å koordinere øye og hånd. 

Slik ser et friskt øye ut

Hvert øye er et eget organ som veier så lite som ca. 20 gram. Men betydningen veier desto tyngre: Øyets funksjon kan ikke erstattes.

For at øyet skal fungere korrekt, må det ha det bra. Et friskt øye har god blodforsyning og får alle nødvendige næringsstoffer – fremfor alle vitaminer, sporelementer og omega-3-fettsyrer, men også sekundære plantestoffer som antocyaner.

Ved å ta Medox hver dag kan du være sikker på at du tar godt vare på øyene dine: antocyanrike blåbær bidrar til øyenes normale funksjon og normal synsevne. I tillegg er bærenes gunstige effekt på blodsirkulasjon og blodkar også en fordel for synet.

Tre av fire nordmenn har utfordringer med synet

Det er ikke en selvfølge å ha godt syn. Mer enn 70 prosent av nordmenn over 15 år bruker synshjelpemidler. Et nedsatt syn er ikke alltid enkelt å oppdage. Særlig for barn er det vanskelig å vurdere om de ser «normalt». De kjenner bare verden slik de ser den gjennom sine egne øyne.
 

Les mer om:


Medox med blåbær og solbær, som inneholder antocyaner, har flere dokumenterte helseegenskaper:

Blåbær bidrar til:
  • Å beskytte cellene mot oksidativt stress
  • Øynenes normale funksjon og synsevne
  • Blodkarenes normale funksjon og normal blodsirkulasjon
  • Et balansert kolesterol
Solbær bidrar til:
  • Immunsystemets normale funksjon
  • Musklenes normale funksjon