Priser og avgifter

Våre priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert merverdiavgift og eventuelt andre gebyrer og avgifter som Staten til enhver tid fastsetter. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal og spesielle tilbud og fremkommer på e-postkvitteringen. En eventuell prisendring vil være i takt med normal prisutvikling i markedet.Med forbehold om eventuelle trykk- og skrivefeil.

Fant du ikke det du lurte på?

Vi er her for å hjelpe deg. Bruk vårt skjema for å sende oss en henvendelse.