1 artikkel er merket med voksne
  • Blåbær er stadig mer populært i Kina

    Stadig flere kinesere blir oppmerksomme på de helsebringende effektene av blåbær. Luying Belsnes (41) har bodd mange år i Norge, og får ofte spørsmål fra venner og familie i Kina om å ta med blåbærprodukter når hun kommer på besøk.