Fakta om antioksidanter

Du har helt sikkert hørt mye om antioksidanter, men vet du hva det egentlig er? Her har vi samlet nyttige fakta om antioksidanter.

Antioksidanter er kjemiske stoffer som kan motvirke den skadelige effekten av frie radikaler, redusere oksidativt stress og beskytter cellene våre.

Frie radikaler produseres i kroppen:

  • Når oksygen forbrennes under stoffomsetningen i kroppen. I alle celler som blir utsatt for oksygen, vil det dannes frie radikaler som kan føre til oksidativt stress. Disse frie radikalene kan dannes i cellenes mitokondrier, cellemembraner, cystol som er cellesaft, og andre organeller.

  • Ved påvirkning utenfra i form av ultrafiolett lys, ioniserende stråling, varmesjokk, sigarettrøyking og enkelte legemidler.

Antioksidanter i kroppen

  • Både organiske og uorganiske stoffer kan virke som antioksidanter i kroppen. Fenolsyrer fra planteriket og sporstoffet selen som opptas av kornet fra jordsmonnet, er eksempler på dette.  

  • Kroppen kan selv produsere antioksidanter som er viktige for blant annet utskilling av avfallsstoffer og miljøgifter. Eksempler på antioksidanter kroppen lager selv er glutation, katalase, ubikinon og superoksid dismutase.

  • Antioksidantforsvaret i kroppen består av enzymsystemer i cellene og organene. Leverens enzym er det viktigste i produksjonen av antioksidanter og utskilling av avfallsstoffer og miljøgifter.

  • Antioksidantene i kroppen forsøker å hindre dannelsen av frie radikaler, fjerner dem før de kan gjøre skade, reparerer skader dersom de oppstår, fjerne skadde molekyler og motvirke mutasjoner. Celler med skadet arvestoff er kjent som mutasjoner, og dersom de deler og formerer seg kan det utvikles til alvorlige sykdommer.

Tilførsel av antioksidanter

  • Til tross for at kroppen klarer å produsere antioksidanter selv, trenger den også tilførsel gjennom kosten som bidrar til å motvirke skadelig oksidasjon i kroppen. Plantestoffer og mikronæring kan stimulere leveren til å produsere mer egne antioksidanter.

Fant du ikke det du lurte på?

Vi er her for å hjelpe deg. Bruk vårt skjema for å sende oss en henvendelse.