Hva er frie radikaler?

Frie radikaler dannes naturlig i kroppen vår, men kan også dannes av andre årsaker. Dette bør du vite om frie radikaler.

Om en binding i en kjemisk forbindelse spaltes i to, kalles hver av delene for radikaler. Dersom de to delene kan eksistere hver for seg, blir de kalt for frie radikaler. Denne spaltingen til et fritt radikal kan skje på ulike måter, men de vanligste metodene er ved bestråling med ultrafiolett lys, ved kraftig oppvarming eller ved en kjemisk reaksjon.

Hva er frie radikaler?

Frie radikaler er atomer eller molekyler som mitokondriene i cellene lager når de skal produsere energi. Ettersom et fritt radikal ikke inngår i en kjemisk binding eller sitter i par med et annet elektron, står det fritt til å reagere med andre molekyler – noe det også vil prøve på.

I løpet av reaktiviteten vil radikalet prøve å stjele et elektron fra et annet molekyl. Skjer det, vil det da danne et nytt radikal som igjen gjør det samme – og slik fortsetter prosessen. På denne måten dannes det en kjede av reaksjoner som flytter elektroner. Denne kjeden er viktig for energitransport i celler, men det er viktig at prosessen kontrolleres så de ikke forårsaker skade.

Frie radikaler kan gjøre skade

Ifølge biologen Bruce Ames ved Berkley blir hver celle i kroppen vår angrepet av frie radikaler opptil 10 000 ganger per døgn. Og kroppen vår klarer seg fint med et visst nivå av frie radikaler, for de gjør ikke bare ugagn i kroppen vår. Blant annet bruker hvite blodlegemer frie radikaler til å drepe bakterier og virusinfiserte celler. Enkelte enzymer i leveren bruker dem også til å gjøre kjemiske stoffer mindre giftige.  

Men dersom det blir for mye frie radikaler i kroppen kan de skade cellene våre. Blant annet kan de skade arvestoffet vårt, DNA, slik at det dannes mutasjoner. Blir det mange nok av dem, kan det gi alvorlige sykdommer.

I tillegg til at kroppen lager frie radikaler selv, utsettes kroppen vår for spesielt mye av dem ved luftforurensning, stråling og soling, stress, hard trening, overopphetet fett og olje, og ved angrep av bakterier og virus. Dette medfører oksidativt stress, som vil si at kroppen vår danner mer frie radikaler enn den klarer å nøytralisere.

Forsvaret mot frie radikaler

Kroppen vår har et forsvarssystem mot frie radikaler. Det er en gruppe organiske substanser, kjent som antioksidanter. Ordet betyr "mot oksidasjon", og er molekyler som er villige til å oppgi sine elektroner til frie radikaler. Da brytes den kjeden med reaktive frie radikaler, og cellene våre beskyttes mot angrep fra disse.

Fant du ikke det du lurte på?

Vi er her for å hjelpe deg. Bruk vårt skjema for å sende oss en henvendelse.