Hva er oksidasjon?

Deler du en frukt i to og lar den ligge på kjøkkenbenken, vil det etter hvert bli brunt. Dette skjer med cellene i kroppen vår, og er kjent som oksidasjon. Dette bør du vite om den kjemiske prosessen.

Opprinnelig var oksidasjon en kjemisk reaksjon mellom et stoff og oksygen. Det var det den franske kjemikern Antoine Laurent Lavoisier som oppdaget. I dag omfatter definisjonen langt flere reaksjoner.

Vi kan definere oksidasjon som en kjemisk reaksjon, der elektroner blir overført fra friske molekyler og over til andre, oksiderende stoffer. Oksidasjon kan skape skadelige kjedereaksjoner som i verste fall kan gi konsekvenser i form av at cellene våre skades.

Forklaring av oksidasjon

En lengre forklaring på oksidasjon er at det er samspillet mellom oksygenmolekyler og forskjellige stoffer de har kontakt med. Det kan være alt fra levende vev til metall. Det er her eksempelet med frukten kommer inn – et eple som skjæres i to blir brunt. Andre eksempler er at en kobbermynt plutselig blir grønn, eller at en sykkel blir rusten.

Et atom eller et ion blir oksidert når det gir fra seg en eller flere elektroner. Det vil si at ladningen øker. Det motsatte av oksidasjon er reduksjon, og det skjer samtidig i en kjemisk reaksjon. Det ene stoffer gir fra seg elektroner, mens det andre tar til seg.

Fordeler og ulemper med oksidasjon

Til tross for at vi har nevnt at frukt blir brunt og at metall ruster, er det ikke bare negative konsekvenser med oksidasjon. I kroppen vår blir frie radikaler som fører til oksidasjon, brukt av hvite blodlegemer til å drepe bakterier og virusinfiserte celler. Det kommer også til nytte når enkelte enzymer i leveren skal gjøre kjemiske stoffer mindre giftige.  

Men det er viktig å huske at kroppen kun kan klare seg fint med et visst nivå, og selv om det er en naturlig prosess, kan for mye oksidasjon ha negative effekter på helsen og cellene våre. Av den grunn har levende organismer komplekse systemer satt sammen av ulike typer antioksidanter.

Antioksidanter beskytter mot oksidasjon

Antioksidanter motvirker nemlig oksidasjon ved blant annet å la seg selv oksidere, for å beskytte andre molekyler. Kroppen vår klarer å produsere noen antioksidanter selv, mens andre må tilføres gjennom kostholdet.

 

Fant du ikke det du lurte på?

Vi er her for å hjelpe deg. Bruk vårt skjema for å sende oss en henvendelse.